© 2019 by TomKamín

Stavební řešení:

 • Materiály povrchů:

  • Vnitřní obvodové stěny: dřevěný obklad na pero+drážku nebo hliněná omítka 

  • Vnitřní stěny: hliněná omítka, v koupelně hydrofobizovaná

  • Vnější fasáda: dřevěný obklad na provětrávané mezeře nebo silikonová omítka

  • Podlaha: dřevěná prkna na pero+drážku nebo keramická dlažba

  • Podhled pod stropem: viditelný záklop z dřevěných prken na přiznaných stropních trámech

  • Podhled pod střechou: dřevěný obklad na pero+drážku

 • Skladby obvodového pláště:

  • Obvodové stěny: difuzně otevřené, izolované před sloupky stěny ze strany exteriéru, vatou mezi sloupky stěny, ze strany interiéru s prostorem pro vedení instalací.

  • Podlaha přízemí: Trámová konstrukce na podkladní betonové desce, izolovaná vatou mezi trámy. 

  • Střecha: difuzně otevřená, izolovaná nad krokvemi, mezi krokvemi a pod krokvemi, ze strany interiéru s prostorem pro vedení instalací. 

 • Energetická náročnost budovy: B-C 

 • Skladby vnitřních konstrukcí:

  • Strop nad přízemím: dřevěný trámový strop s přiznanými trámy, viditelným dřevěným záklopem, s izolací proti hluku a prostorem pro vedení instalací.

  • Nenosné vnitřní stěny přízemí: nepálené hliněné cihly s hliněnou omítkou

  • Nosné stěny přízemí: pálené hliněné cihly s hliněnou omítkou.

  • Nenosné i nosné vnitřní stěny podkroví: dřevěná konstrukce s hliněnou omítkou na hliněné desce.

 • Tepelné izolace v domě:

  • dřevovláknité desky

  • vata přírodní dle volby investora (konopná, lněná, dřevovláknitá, foukaná celulóza)

 • Výplně otvorů: izolační dvojskla do dřevěných rámů (umožňují v zimě tepelné zisky ze slunce).  Před letním sluncem jsou chráněny přesahy střechy.

 • Konstrukce podlahy venkovních terasy: dřevěná podlahová prkna na dřevěném roštu podepřeném rektifikačními terčíky.

 • Izolace proti zemní vlhkosti: krystalická, mechanicky nepoškoditelná, trvalá

 • Izolace proti radonu: asfaltový pás na podkladní desce

 • Konstrukční řešení – nosný systém:

  • Lehký prutový skelet z jehličnatého dřeva ztužený deskovými plošnými prvky – dřevovláknitými deskami (nikoliv dřevoštěpkovými deskami OSB) a šikmými dřevěnými prkny. 

  • Základové pasy z prostého betonu a s dříky ze železobetonu do betonových bednících tvarovek, s betonovou podkladní deskou, případně bez podkladní desky.

 • Požárně-bezpečnostní řešení:

  • Bez požárních nátěrů, bez sádrokartonu

 • Vytápění:

  • Akumulační hliněná sálavá kamna na dřevo s přikládáním 1-2x za 24 hodin s ruční regulací klapkou, bez výměníku. Sálavá kamna protopí malý dům bez potřeby rozvodů topení. Doplňkové elektrické přímotopy navrhujeme do vzdálenějších místností především pro naplnění litery legislativy (požadavek na regulaci otopné soustavy). Jejich využití uvažujeme minimální a jejich instalace je na zvážení cílového uživatele. 

 • Ohřev TUV (do kohoutků): elektrický bojler.