© 2019 by TomKamín

Vyhledat

Ach ti projektanti


Není dřevo jako dřevo...

Mám na stole dvě nemalé hromádky zpráv a výkresů ve složce s názvem – „Typový projekt“ od jedné konkurenční společnosti. Na tom není nic divného, vždyť takových společností, které prodávají „typové projekty“, je jako much . Přinesla mi ho klientka s prosbou o pomoc. Na úřadě po ní chtějí nějakou koordinační situaci, ale ona ji v projektu nenašla. Jak to? Standardní stav. Bohužel. Stala se další obětí nekomplexní služby a prodaného tzv. „typového projektu“ bez komentáře, bez vysvětlení. Takové prodeje vrhají na typové projekty špatné světlo. Vlastně doslova stín.

Když je v nabídce napsáno „Typový projekt“ není to projekt pro úřad. Nic nemění na situaci ani to, že „typový projekt“ je vypracovaný v podrobnosti pro provedení stavby (stejně jako ten náš) a jeho přílohy vydají na dva komínky na stole. Podrobnosti v projektu nejsou totiž totéž, co náležitosti neboli povinný obsah projektu pro schválení úřadem.

Po řadě zkušeností s tzv. inženýringem zastávám názor, že vyřídit povolení úřadů je odborná práce a laická veřejnost ji může zvládnout snad jedině cyklickou metodou pokus – omyl. A ta může trvat i roky. Jak by to mohla zvládnout na první dobrou, když neví, a bohužel nemůže nic vědět, o zákoně o ochraně půdy, o vyhlášce o dokumentaci staveb a ve smyslech pojmů územní rozhodnutí a územní souhlas nevidí rozdíl. A to nemluvím o tom, že to, že stavba nepotřebuje ani ohlášku neznamená, že ji lze zrealizovat bez úřadu. To je vždycky pro laika veliké nemilé překvapení.

Když přijde za mnou klient a chce náš typový projekt, je mou povinností zjistit, že ví, co žádá a co já mu nabízím. Vždyť mu prodávám především službu, nejen hromadu papírů, písmen a čar. Já jsem tu odborník a jsem tu pro něj. Já ho provázím, on na mě spoléhá. Předpokládám, že když si někdo pořizuje typový projekt, bude ho chtít taky postavit a bydlet v něm, a tudíž bude potřebovat nejdříve vše povolit úřadem. Jak bych tedy mohla projekt pro úřad z poskytované služby a z posloupnosti projekčních prací vynechat? Ne, takhle moje práce opravdu nevypadá.

Musím se přeci klienta ptát a ujistit se, že klient nekupuje zajíce v pytli, ale ví a rozumí tomu, co je typový projekt a co je projekt pro úřad … Pokud bych takhle nepostupovala, jak bych se mu potom mohla podívat do očí?

Jsem nezávislý profesionál a mou reklamou je má pověst …

Petra Vlková
53 zobrazení