© 2019 by TomKamín

Obsah typovky 
 

Stavební řešení:

 • Technická zpráva

 • Půdorys základů včetně prostupů pro kanalizaci, vodu, elektro

 • Půdorysy přízemí a podkroví nebo galerie

 • Půdorys střechy

 • Pohledy 4x

 • Řezy minimálně 2x

 • Výpisy a detaily skladeb stěn, podlah, stropu, střechy s komentáři a s náměty na variantní úsporná řešení

 • Detaily (napojení stěna-podlaha-venkovní terén, ukončení stěny pod střechou, osazení výplně otvoru – parapet, ostění, nadpraží apod.)

 • Konstrukce podlah venkovních teras

Konstrukční řešení – statika:

 • Statický výpočet

 • Technická zpráva

 • Výkresy nosných konstrukcí – stěn, podlah, stropu, krovu

 • Detaily kotvení a spojů

 • Výpis řeziva

Požárně-bezpečnostní řešení:

 • Zpráva

 • Výkres odstupových vzdáleností od objektu

Zdravotně technické instalace:

 • Zpráva

 • Půdorysy rozmístění zařizovacích předmětů (záchod, umyvadlo, sprcha, vana)

 • Půdorys ležaté kanalizace a přívody vody v základech

 • Půdorysné trasy vnitřních rozvodů vody a kanalizace v domě

Vytápění:

 • Technická zpráva

 • Půdorys umístění kamen na dřevo a přímotopných elektrických radiátorů

Elektroinstalace:

 • Technická zpráva

 • Půdorysné schéma vnitřních rozvodů v domě v přízemí a v podkroví nebo galerii

 • Uzemnění základů

 • Rozmístění zásuvek a vypínačů, bez specifikace jejich typu

Podrobnost typovky


Typovka je vypracována v podrobnosti pro provedení stavby. 


Díky tomu slouží pro:

 • realizaci stavby svépomocí nebo jakoukoliv stavební firmou (nejen na dřevostavby)

 • dozor – odborné vedení stavby

 • rozpočet stavby

 • cenovou nabídku pro dodávku stavby

 • zároveň je téměř vždy nutné ji zapracovat do projektu pro úřad.

Odkazy :
 

Doporučujeme pořídit si typovku i s navazujícími projekčními službami k povolení stavby - projekt


Jak postupovat při pořízení typovky nebo projektu

Přečtěte si náš e-book „Co byste měli vědět, než si pořídíte typovku“.