© 2019 by TomKamín

JAK NA TO

Doporučujeme pořídit si u nás typovku i s navazujícími projekčními službami k povolení stavby. Jde o komplexní službu od A do Z, při které nejdříve prověříme Váš pozemek, následně vypracujeme z typovky projekt pro úřad a konečně zajistíme povolení stavby na úřadě. Postup je následující:

Fáze č. 1: Vstupní inženýring 

  • Před zahájením veškerých projekčních prací prověřujeme, že je možné a reálné vybranou typovku umístit na konkrétní pozemek. Studujeme územní plán a veškeré vazby v okolí (sousední stavby, ochranná pásma, stavební uzávěry, biokoridory, zdroje vody, zdroje elektrické energie, nakládání s odpadními vodami apod.). Zjistíme-li, že tzv. cesta je volná, teprve pak přistupujeme k prodeji typovky a zahajujeme projekční činnost. Naopak zjistíme-li, že typovku nelze na pozemek umístit, doporučíme Vám takovou, kterou umístit lze, pokud ji máme v portfoliu.


Fáze č. 2: Zhotovení projektu

  • V úvodu projekčních prací vždy navštěvujeme pozemek stavby a ověřujeme papírová zjištění na místě samotném.  Tam posuzujeme, jaké průzkumy bude potřeba objednat u místních specialistů a v jakém rozsahu. Vždy se setkáváme s investorem – budoucím majitelem domu. Lépe se nám pak pracuje a snadněji komunikuje.

  • Hned v úvodu projekčních prací zasvětíme investora do celkových finančních nákladů na tuto fázi. Investor tak získá reálnou představu o nákladech na projektovou činnost, jejímž závěrem je vydané povolení stavby

  • Stavbu osadíme na pozemek, napojíme na inženýrské sítě(vodovod, kanalizaci, elektrickou energii, vyprojektujeme čistírnu, studnu) a na komunikaci.

  • Projekční práce zahrnují i průkaz energetické náročnosti budovy pro rodinné domy – povinná příloha pro úřad k povolení rodinného domu.

  • Veškeré související projekční práce probíhají v naší věcné režii, takže budoucí majitel domečku nemá až do momentu převzetí povolení stavby s vyřizováním žádnou starost

.
Fáze č. 3: Inženýring k povolení stavby

  • Po dokončení projektu provádíme inženýring k povolení stavby – zajišťujeme všechna vyjádření pro povolení stavby. Po jejich získání žádáme o povolení stavby. Máme velmi dobrou zpětnou vazbu z jednání s úředníky. Víme, že legislativa je složitá a náročná. Naše zkušenosti (součtem 60 let praxe) nám umožňují se v ní lehce orientovat. Díky tomu víme, co bude úředník žádat a co musí projekt pro jednotlivé úřady obsahovat. Vnímáme úředníka jako člověka na jedné lodi s námi – stejně jako my se snaží povolit stavbu v souladu s platnou složitou legislativou. S úředníky spolupracujeme, protože víme, že dělají svou práci s nejlepším svědomím, aby si ji udrželi a že to nemají snadné. Ozvěnou je nám vstřícné jednání a hladký průběh povolovacího procesu.

Napište nám na e-mail domyzprirody@gmail.com